Nhựt (WordPress Developer)

Nhựt
1 năm trước

Flexible theme

Flexible là một Genesis Framework child theme, được phát triển dựa trên các tiêu chí sau:

 • Tối giản.
 • Chuẩn SEO.
 • Bảo mật.
 • Tốc độ tải trang.

Flexible Theme Changelog

[0.0.3] – 25/06/2022

 • Reset padding, margin thẻ ul, ol, li trong nội dung bình luận

[0.0.2] – 24/06/2022

 • Thanh scrollbar giống macOS
 • Tối ưu PageSpeed Insights – Cải thiện chỉ số Cumulative Layout Shift (CLS) trên thiết bị di động.

[0.0.1] – 04/06/2022

 • Xoá header right widget.
 • Xoá secondary sidebar.
 • Thay đổi vị trí primary menu.
 • Thay đổi vị trí secondary menu.
 • Chặn load style.css, ẩn thông tin theme.