Thêm icon mạng xã hội vào plugin Simple Social Icons

Simple Social Icons là plugin cho phép bạn hiển thị đến hơn 20 icon mạng xã hội phổ biến như: Facebook, Twitter, Instagram,… tuy nhiên bạn chỉ có thể sử dụng các icon mặc định mà plugin này cung cấp. Vậy làm thế nào để thêm icon mạng xã hội không được Simple Social Icons […]