Nhựt (WordPress Developer)

Nhựt
1 năm trước

WooCommerce: Thay đổi số lượng sản phẩm hiển thị trong cửa hàng

Nếu bạn có nhiều sản phẩm và muốn tuỳ chỉnh số lượng sản phẩm hiển thị trên 1 trang, mà WooCommerce lại không hỗ trợ cài đặt, vậy đoạn code bên dưới sẽ giúp bạn làm điều đó.

Thay đổi số lượng sản phẩm hiển thị trong cửa hàng

Thay đổi số lượng sản phẩm hiển thị trong cửa hàng

/**
 * Products per Page - WooCommerce Shop
 */
 
add_filter( 'loop_shop_per_page', 'nhut_me_products_per_page', 9999 );
function nhut_me_products_per_page( $per_page ) {
    return 9;
}

Đoạn code trên, mình sẽ hiển thị 9 sản phẩm trên mỗi trang. Bạn chỉ cần thay đổi con số mà bạn thấy phù hợp là được.

Xem thêm nhiều bài viết về thủ thuật WooCommerce tại đây nhé!