Nhựt

WordPress Developer

Nhựt (WordPress Developer)

Nhựt
1 năm trước

Thêm icon mạng xã hội vào plugin Simple Social Icons

Simple Social Icons là plugin cho phép bạn hiển thị đến hơn 20 icon mạng xã hội phổ biến như: Facebook, Twitter, Instagram,… tuy nhiên bạn chỉ có thể sử dụng các icon mặc định mà plugin này cung cấp.

Vậy làm thế nào để thêm icon mạng xã hội không được Simple Social Icons hỗ trợ? Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn thêm icon mạng xã hội vào plugin Simple Social Icons.

Thêm icon mạng xã hội vào plugin Simple Social Icons

Mình sẽ sử dụng Dashicons để thêm icon vào plugin Simple Social Icons. Dashicons là bộ icon chính thức của WordPress admin kể từ phiên bản 3.8. Bạn củng có thể sử dụng Fontawesome, SVG hoặc hình ảnh tuỳ thích.

Mình cần thêm liên kết zalo cho website của mình, tuy nhiên Dashicons lại không có icon zalo, mình sẽ sử dụng icon dashicons-format-chat để thay thế. Thêm đoạn code bên dưới vào file functions.php của child theme và save lại.

//Add Simple Social Icon Code
add_filter('simple_social_default_profiles', function ($icons){
	$icons['zalo'] = [
		'label'   => __('Zalo', 'simple-social-icons'),
		'pattern' => '<li class="ssi-zalo"><a href="%s" %s><span class="dashicons dashicons-format-chat"></span></a></li>',
	];

	return $icons;
});

add_filter('simple_social_default_styles', function ($defaults){
	$defaults['zalo'] = '';

	return $defaults;
});

Vào Widget -> Simple Social Icons kéo xuống dưới cùng bạn sẽ thấy icon mới được thêm.

Thêm icon mạng xã hội vào plugin Simple Social Icons