WooCommerce: Thêm nút chia sẻ Twitter và Facebook Like không dùng plugin

Có rất nhiều plugin hỗ trợ việc hiển thị nút chia sẻ lên mạng xã hội, nhưng nếu ban chỉ muốn hiển thị chia sẻ Twitter và Facebook Like, và không sử dụng WordPress Plugin thì đây là giải pháp dành cho bạn. Lưu ý: Bạn có thể truy cập https://publish.twitter.com/?buttonType=TweetButton&widget=Button và https://developers.facebook.com/docs/plugins/like-button/ để tạo […]

Thêm nút chia sẻ Twitter và Facebook Like không dùng plugin