Nhựt (WordPress Developer)

Nhựt
1 năm trước

WooCommerce: Ẩn sản phẩm có liên quan trong trang chi tiết sản phẩm

Việc thêm nội dung vào WooCommerce là việc khá đơn giản, nhưng nếu xoá một phần tử ra khỏi WooCommerce thì sao? Tất nhiên là nó còn đơn giản hơn thế. Bạn có thể sử dụng Hook để xoá bất kì thành phần nào chỉ cần dùng 1 dòng code PHP. Ẩn sản phẩm có […]

Ẩn sản phẩm có liên quan trong trang chi tiết sản phẩm
Nhựt
1 năm trước

WooCommerce: Thay đổi số cột sản phẩm

Mặc định, WooCommerce hiển thị 4 sản phẩm mỗi hàng. Tuy nhiên một số trường hợp bạn muốn thay đổi cái đặt này. Đoạn code dưới dây sẽ giúp bạn thay đổi từ 4 thàng 2 sản phẩm trên hàng. Thay đổi số cột sản phẩm Xem thêm nhiều bài viết về thủ thuật WooCommerce tại […]

Thay đổi số cột sản phẩm