Nhựt (WordPress Developer)

Nhựt
1 năm trước

WooCommerce: Ẩn nút Xoá trong sản phẩm biến thể

Ngay sau khi bạn chọn thuộc tính sản phẩm, nút “Xoá” sẽ xuất hiện bên cạnh, nó có chức năng đặt lại các lựa chọn ban đầu.

Một số khách hàng của mình khi thiết kế website họ yêu cầu ẩn nút “Xoá” này trong WooCommerce. Có 2 cách để ẩn là sử dụng CSS và PHP.

Ẩn nút Xoá trong sản phẩm biến thể

Ẩn nút Xoá trong sản phẩm biến thể

Sử dụng CSS

/* Hide Clear Link WooCommerce Variable Products  */
.reset_variations {
    display: none !important;
}

Sử dụng PHP

/**
 * Remove “Clear” Button Variable Product Page
 */
add_filter( 'woocommerce_reset_variations_link', '__return_empty_string', 9999 );

Xem thêm nhiều bài viết về thủ thuật WooCommerce tại đây nhé!