Nhựt

WordPress Developer

Nhựt (WordPress Developer)

Nhựt
2 năm trước

WooCommerce: Ẩn sản phẩm có liên quan trong trang chi tiết sản phẩm

Việc thêm nội dung vào WooCommerce là việc khá đơn giản, nhưng nếu xoá một phần tử ra khỏi WooCommerce thì sao? Tất nhiên là nó còn đơn giản hơn thế. Bạn có thể sử dụng Hook để xoá bất kì thành phần nào chỉ cần dùng 1 dòng code PHP. Ẩn sản phẩm có […]

Ẩn sản phẩm có liên quan trong trang chi tiết sản phẩm
Nhựt
2 năm trước

WooCommerce: Thêm nút chia sẻ Twitter và Facebook Like không dùng plugin

Có rất nhiều plugin hỗ trợ việc hiển thị nút chia sẻ lên mạng xã hội, nhưng nếu ban chỉ muốn hiển thị chia sẻ Twitter và Facebook Like, và không sử dụng WordPress Plugin thì đây là giải pháp dành cho bạn. Lưu ý: Bạn có thể truy cập https://publish.twitter.com/?buttonType=TweetButton&widget=Button và https://developers.facebook.com/docs/plugins/like-button/ để tạo […]

Thêm nút chia sẻ Twitter và Facebook Like không dùng plugin
Nhựt
2 năm trước

WooCommerce: Hiển thị số lượng sản phẩm đã bán

Hiển thị số lượng sản phẩm đã bán làm tăng tỉ lệ chuyển đổi, tăng sự tin tưởng của khách hàng. Đoạn code bên dưới sẽ giúp bạn hiển thị số lượng sản phẩm đã bán bên dưới giá sản phẩm.

Hiển thị số lượng sản phẩm đã bán
Nhựt
2 năm trước

WooCommerce: Hiển thị danh mục sản phẩm trong trang cửa hàng

Mặc định WooCommerce sẽ không hiển thị danh mục ở sản phẩm. Đoạn code bên dưới sẽ giúp hiển thị danh mục ngay bên dưới sản phẩm WooCommerce. Hiển thị danh mục sản phẩm trong trang cửa hàng

Hiển thị danh mục sản phẩm trong trang cửa hàng
Nhựt
2 năm trước

WooCommerce: Thêm nút cộng và trừ số lượng sản phẩm

Mặc định WooCommerce sẽ chỉ hiển thị ô để nhập liệu, việc thêm nút cộng và trừ vào 2 bên ô nhập số lượng sản phẩm, giúp tối ưu trải nghiệm người dùng. Thêm nút cộng và trừ số lượng sản phẩm Xem thêm nhiều bài viết về thủ thuật WooCommerce tại đây nhé!

Thêm nút cộng và trừ số lượng sản phẩm
Nhựt
2 năm trước

WooCommerce: Thay đổi số lượng sản phẩm hiển thị trong cửa hàng

Nếu bạn có nhiều sản phẩm và muốn tuỳ chỉnh số lượng sản phẩm hiển thị trên 1 trang, mà WooCommerce lại không hỗ trợ cài đặt, vậy đoạn code bên dưới sẽ giúp bạn làm điều đó. Thay đổi số lượng sản phẩm hiển thị trong cửa hàng Đoạn code trên, mình sẽ hiển […]

Thay đổi số lượng sản phẩm hiển thị trong cửa hàng