Nhựt (WordPress Developer)

Nhựt
2 năm trước

Sửa lỗi Cập nhật WordPress “Another update currently in process”

Lỗi Another update currently in process xuất hiện khi bạn bấm vào cập nhật WordPress trong khi bản cập nhật tự động đang được chạy.

Another update currently in process

Thông báo này sẽ biến mất sau 15 phút hoặc quá trình cập nhật đã hoàn tất. Tuy nhiên nếu bạn vẫn thấy thông báo này chưa được xoá hoặc không muốn chờ đợi thì có thể làm như sau.

Sử dụng Plugin Fix Another Update In Progress

Cài đặt và kich hoạt plugin Fix Another Update In Progress.

Sau đó vào Cài đặt » Fix Another Update In Progress » Nhấn nút Fix WordPress Update Lock.

Sửa dụng phpMyAdmin để fix lỗi Another update currently in process

Truy cập vào phpMyAdmin » chọn đúng database của website » chọn table wp_options.

Sau đó tìm và xoá dòng có option_namecore_updater.lock hoặc sửa dụng công cụ tìm kiếm như ảnh bên dưới.

wp_options
core_updater.lock